What's new

Search results

  1. chuyendi

    [Hỏi đáp] Xin kinh nghiệm đi Hòa Bình

    Nhờ các phượt gia tư vấn (gấp ạ) :D Chào cả nhà! Tình hình là lâu lắm không được đi đâu, từ ngày rời Sài Gòn, nên em dự định cùng một người bạn làm chuyến phượt nhẹ đến Hòa Bình. Thời gian không nhiều vì sáng thứ 7 em vẫn phải đi làm, chỉ có chiều thứ 7 và chủ nhật. Xin cả nhà tư vấn dùm em đi...
Top