What's new

Search results

  1. Ngong_Hankang

    [Chia sẻ] Chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống khi tham gia giao thông trên đường phượt.

    Chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống khi tham gia giao thông trên đường phượt. Thưa các bậc lão làng đam mê dịch chuyển ! Thưa toàn thể các tín đồ dịch chuyển toàn diễn đàn.! Vốn tính em ít khi viết cái gì và cũng ngại viết nhưng: Sau những sự việc đáng tiếc đã xảy ra trước đây và mới xảy ra...
Top