What's new

Search results

  1. Ngong_Hankang

    [Chia sẻ] Chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống khi tham gia giao thông trên đường phượt.

    Chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống khi tham gia giao thông trên đường phượt. Thưa các bậc lão làng đam mê dịch chuyển ! Thưa toàn thể các tín đồ dịch chuyển toàn diễn đàn.! Vốn tính em ít khi viết cái gì và cũng ngại viết nhưng: Sau những sự việc đáng tiếc đã xảy ra trước đây và mới xảy ra...
  2. Ngong_Hankang

    Các đồ dùng cần thiết cho các chuyến đi (chi tiết, đầy đủ)

    Thấy các bác liệt kê ra nhiều quá. Vậy thì xách tần ấy thứ đi chắc khỏi phượt, khỏi du lịch mất. Em thì chỉ mang những giấy tờ cần thiết, 1 set đò dùng cá nhân giản tiện nhất, 2 bộ quần áo, 5 cái quần lót,nếu phượt thì thêm bộ đồ sửa xe, dây thun, bộ Leathman, đèn pin, còi sinh tồn là ok rồi...
Top