What's new

Search results

  1. G

    Thông tin Visa Châu Âu (phần 2)

    Hi Anh, Chị, Tháng 6/2011 em đi Pháp và Đức theo dạng visa business. Em muốn appy visa du lịch tự túc tháng 6 này vào Pháp và UK. Lịch trình VN - Pháp - Đức - UK - VN - Mọi người cho em hỏi visa du lịch tự túc thì cần bao nhiêu tiền trong tài khoản? - Có người mời thì có dễ hơn ko vậy cả nhà...
Top