What's new

Search results

  1. H

    [Toàn quốc] Bạn biết gì về yến sào Nha Trang Khánh Hòa ?

    Ai cũng biết Yến sào Khánh Hòa lâu nay vốn là loại yến chất lượng nhất tại Việt Nam cho dù các tỉnh khác cũng có yến nuôi nhưng vẫn không thể so sánh được với loại tổ yến từ đảo KHành Hòa . Trên thị trường nhan nhản các loại yến sào bày bán theo đó là chất lượng cũng tạp nham không kém, rất...
Top