What's new

Search results

  1. Thanh_Luan

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Thổ - Hy Lạp cuối tháng 10/2018

    Chào các bạn, Mình ở TP.HCM, đang lập kế hoạch đi Thổ và Hy Lạp, thời gian dự kiến 2 tuần tầm cuối tháng 10/2018, mình mong muốn nhận được sự trợ giúp như sau: 1. Các bạn tư vấn cho mình về lịch trình (mình dự định bay Thổ trước rồi qua Hy Lạp rồi về) 2. Tư vấn cho mình về việc xin Visa (mình...
Top