What's new

Search results

  1. DangHoangMai

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành Hà Nội - Hà Giang

    Như tiêu đề, mình dự định nửa đầu tháng 3 đi Hà Giang. Mới có một người một xe nên tìm bạn đồng hành cho vui.
  2. DangHoangMai

    [Chưa chốt đoàn] Gặp gỡ Hà Giang tháng 3/2020

    Chào các bạn. Có kế hoạch từ lâu mà chưa đi được, xin phép được đăng thông báo về dự định đi Hà Giang trong nửa đầu tháng 3 trong 3 ngày 2 đêm. Mình (nam, sinh năm 80) đi một mình bằng xe máy. Bạn nào có cùng ý định và thấy hợp thì đi cùng cho vui. Cám ơn cả nhà đã đọc tin.
Top