What's new

Search results

  1. B

    Hành trình đến Cõi thiêng : Trường Sa !!!

    Đã lâu lắm rồi em mới lại thường xuyên vào trang Phuot- diễn đàn một thời em gắn bó để đọc những chuyến đi của các phuoter . Cũng chả phải tình yêu của e với diễn đàn giảm đi, mà đơn giản chỉ một điều cuộc sống cơm áo gạo tiền nó cứ cuốn đi như cơn lốc xoáy. Đến một lúc nào đó mọi thứ cân bằng...
Top