What's new

Search results

  1. fashionfurniture

    Nội Mông - Sa mạc, thảo nguyên và những bước chân của gió

    Hi all, "chúng ta điểm danh nào" - mình lại được nói câu quen thuộc này trong 10 ngày đã qua. Cám ơn tất cả, cám ơn 10 ngày được cùng nhau vươt Datong-lạnh và gió, Ordos-với cái wc thú vị, Baotou- sa mạc cát chát nắng vàng, Hohhot - thảo nguyên bao la và không có cỏ, một Beijing hiện đại với bar...
  2. fashionfurniture

    Cửu Trại Câu 2010 - Những ngày Thu tuyết rơi

    Sau những ngày lang thang Nga my đầy biến động, Cửu Trại Câu nhiều cảm xúc, Hoàng Long tuyết trắng...Đoàn CTC- Nam Bắc sum họp đã trở về Thành Đô an toàn, chia xẻ cùng toàn thể ace nhà Phượt những cảm xúc đầu tiên của 12 mem Nam Bắc. Màn giới thiệu cả đoàn: Chị Kimsigon ( người nhiều tuổi nhất...
Top