What's new

Search results

  1. P

    [Hỏi đáp] Cần tư vấn đi Phượt bằng xe máy !!!

    Em đang chuẩn bị đi Phượt từ Hà Nội lên Hà Giang bằng xe máy với bọn bạn thân mà trong nhóm chẳng có thằng nào có chút kinh nghiệm gì về Phượt cả . Cũng lên hỏi anh Google nhưng thấy nhiều thứ lùng bùng quá , mọi người có kinh nghiệm vào tư vấn cho e với . Em muốn biết những đồ dùng nào thực sự...
Top