What's new

Search results

  1. T

    Kết bạn, phượt ở Nha Trang, và một số địa điểm xung quanh như Đà Lạt, Phú Yên,....

    Kết bạn, phượt ở Nha Trang, và một số địa điểm xung quanh như Đà Lạt, Phú Yên,.... hey mọi người, Mình là Hùng, nam, sinh năm 1994. mình mới chuyển ra Nha Trang sống từ Sài Gòn chưa có bạn bè gì cả. Mình rất muốn đi phượt những nơi đẹp ở Nha Trang và những nơi gần đó, như Đà Lạt, Phú Yên, Ninh...
Top