What's new

Search results

  1. Nem Chua

    [Cung TM] Trên đỉnh Bà Đen ngắm noel thành phố 24-25/12/2011

    Tối nay chắc không đi off được rồi So_lonely2002 ơi! Có gì thì mình sẽ điện thoại cho bạn. Vẫn là 1 xế - 1 ôm nhé :)
  2. Nem Chua

    [Cung TM] Trên đỉnh Bà Đen ngắm noel thành phố 24-25/12/2011

    Dear So_lonely2002! Mình đăng kí 2 suất xế - ôm, nhưng tụi mình sẽ xuất phát sau, hẹn gặp cả đoàn lúc 4 giờ chiều tại chân núi nhé. Mình sẽ PM cho bạn yahoo và số điện thoại. Cảm ơn bạn :)
Back
Top