What's new

Search results

  1. Rùa1

    Trao đổi về Visa du lịch Châu Âu (Phần 3)

    Re: Thông tin Visa Châu Âu (Phần 3) Mọi người ơi, gấp gấp cho em hỏi, em xin visa du lịch Áo. DSQ Áo gửi lại lá thư có nội dung như vầy: "Sie haben am 08.05.20152015 bie der Osterreichischen Botschaft inin Hanoi einen Antrag auf Erteilung eines Visums der Kategorie C eingebracht Eine Prufung...
  2. Rùa1

    [Hỏi đáp] Lấn đầu lên plan đi Châu Âu - Góp ý giúp mình với.

    Tình hình là tháng 6 này mình định làm 1 vòng vài nước Châu Âu. Trước tiên qua Helsinki, vì có thằng em học bên đó, rùi 2 chị em sẽ đi vài nơi. Mình viết 2pic này, một là mong mọi người góp ý, hai là ko cũng muốn rủ rê, không biết có ai đi đc lịch trình này với mình ko ? vì 2 ng đi cũng hơi...
Back
Top