What's new

Search results

  1. B

    Trao đổi về Visa du lịch Châu Âu (Phần 3)

    Re: Thông tin Visa Châu Âu (Phần 3) Cho mình hỏi mình tham dự 1 cuộc thi bên Hà Lan, ban tổ chức gửi thư mời bao ăn ở đi lại trong 1 tuần. Mình đã apply visa công tác đúng theo ngày trong thư mời là 6 ngày. Nhưng ý định của mình là muốn đi chơi thêm ở Đức và Pháp thêm 1 tuần nữa, nhưng mình sợ...
Back
Top