What's new

Search results

  1. G

    [Đã đi] Phượt thiện nguyện "Nắng ấm Tây Nguyên ngày khai trường" Đăk Nông từ 31/ - 02/09/2013

    Phượt thiện nguyện "Nắng ấm Tây Nguyên ngày khai trường" Đăk Nông từ 31/ - 02/09/2013 Nhân dịp khai giảng năm học mới 2013 - 2014, với các em nhỏ trên khắp cả nước đây là dịp để các em được tới trường, gặp lại bạn bè thân yêu & các thấy cô kính mến. Các em nhỏ được khoác lên mình bộ...
Top