What's new

Search results

  1. xonline

    Có tí việc nhờ anh chị em phượt nhà mình

    Em có tí việc cần info một người trong ngân hàng Dongabank - 181 Nguyễn Lương Bằng. Anh chị em nào làm ở đó hoặc biết về phòng Quản trị rủi ro bên Ngân hàng đó ới em nhé. Em có chút việc cần nhờ vả. Em cảm ơn các anh chị trước.
Top