What's new

Search results

  1. K

    Vòng Quanh Sydney - Đang chờ bạn ở Việt Nam (tháng 11/2011)

    Tình hình là mình đang ở Sydney, đang chờ vài người bạn qua Sydney để có thể lập nhóm đi dạo phố Sydney tháng 11/2011. Lịch trình thì sẽ đi những điểm nổi tiếng của Sydney như: Nhà Hát Opera, Cầu Cảng Sydney, đi tắm biển Manly... và đi hết những điểm nổi tiếng của Sydney. Quan trọng là chờ Anh...
  2. K

    Phía Tây Miền Tây 30/4 - 3/5/2011

    sao ảnh iết gì èo ọt thế đồng chí. mau mau úp lên nhé.
Top