What's new

Search results

  1. B

    Đài Bắc (Đài loan) 30/4 - 4/5/2018

    Mình book vé bay 2 ngày trước khi bay nên cũng hơi vội, chưa có plan gì cả. Bạn nào có lịch trùng ở Đài Bắc dịp này có thể join/cho mình join với nhé.
  2. B

    Rủ rê đi Nga - đầu tháng 7/2015

    Rủ rê đi Nga - đầu tháng 7/2016 Hi, mình dự định năm sau đi Nga 1 chuyến tầm 10 ngày nhưng tìm mỏi mắt không thấy top nào rủ rê nên mạn phép đăng đàn. Thời gian tầm đầu tháng 7/2016 (hiện đang có vé trên aeroflot 620$), kế hoạch thì nếu có partners sẽ lên luôn. Visa thì mình nghĩ ko khó khăn...
Top