What's new

Search results

  1. kangtp

    Một thoáng miền Tây

    thử 1 chuyến xem sao nhé bác,nếu có người quen lại càng hay. Trải nghiệm cuộc sống ở quê tuyệt vời Em cũng ở SGon trước đây định kỳ 2 tuần đi (công tác) 1 lần 1-3 ngày. Và tong nhiều lựa chọn thì duy nhất chỉ chọn đi bằng xe máy, toàn lựa cung tránh các quốc lộ. Đi vào các tỉnh lộ, hương lộ...
  2. kangtp

    Một thoáng miền Tây

    con ex còn không anh :D
Back
Top