What's new

Search results

  1. Ninhxeko0212

    Tất tật về Hộ chiếu (Passport) Việt Nam

    Bạn giúp mình! Mình nuốn hỏi hộ chiếu mình sắp hết hạn và phải đổi sang hộ chiếu mới. Người ta có cấp lại cho mình số hc cũ không hay cấp lại mới hoàn toàn cho mình ạ! Cảm ơn b!
Back
Top