What's new

Search results

  1. J

    [Chia sẻ] Tây Tạng: Nơi không thiếu niềm tin

    Từ khi tốt nghiệp đại học đến khi nhậm chức khoảng một tháng, tôi quyết định đi du lịch Tây Tạng. Tại sao lại chọn tây tạng? Có thể bạn muốn thách thức đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới, hoặc bạn có thể muốn ngắm nhìn những ngọn núi tuyết vĩ đại, nước hồ trong suốt và văn hóa bí ẩn của...
Back
Top