What's new

Search results

  1. W

    [Chưa chốt đoàn] Cần thêm 3 mem đi Chadar Trek (29/01/20-11/02/20) - Cung trek mùa đông hoang dã nhất thế giới

    1. Thông tin chung về Chadar Trek: _ Nói không điêu, người ta dùng những mỹ từ để mô tả về Chadar trek như "the wildest" hay "the magic" khiến cho những đứa mê mẩn sự vĩ đại của thiên nhiên như mình không khỏi cuồng chân! Mình muốn thử sức 1 lần với Chadar, vì mình biết rằng, tại những nơi khắc...
Back
Top