What's new

Search results

  1. S

    Cắm trại Sài Gòn cuối tuần.

    Hôm nay buồn đời nên viết vài dòng rủ rê anh chị em bạn bè đi cắm trại ở loanh quanh Sài Gòn. Phương tiện di chuyển chủ yếu là xe máy, cắm trại trong thành phố như Củ Chi Thủ Đức Nhà Bè Cắm trại ngủ lều đốt lửa chơi cuối tuần thay đổi không khí chứ cũng chẳng cần phải đi đâu xa. Mọi người thích...
Back
Top