What's new

Search results

  1. kontiki

    Điều điên rồ nhất bạn đã từng làm trong đời

    Lâu lắm rồi mình không làm điều gì đó điên rồ. :( Sống lý trí quá đâu phải điều hay
  2. kontiki

    Đi Nam Lào bằng xe máy từ Sài Gòn, 15 - 21/2/2010

    Chào mọi người. Vào đọc và cũng thỉnh thoảng post bài ở ở phuot nhưng cũng chưa dám rủ rê bao giờ. Phần vì ngại chẳng quen biết ai :)), phần vì bác Chitto cầm cái gậy chực sẵn ở ngoài cửa topic chờ thằng nào post sai quy củ là :T. Nhưng giờ thì đồng đội xưa, đứa thì bỏ cuộc chơi, đứa thì vừa...
Back
Top