What's new

Search results

  1. chuabietgi

    V/v tổ chức đi Trường Sa của Phongtuyet

    Re: V/v tổ chức đi Trường Sa của Phongtuyet (Tuyetcunning) Bạn này, xin lỗi bạn làm nghề gì tiền bạn làm ra từ mồ hôi nước mắt hay từ trên trời hay từ xxx. Từ thiện là việc làm mà mỗi con người đều đã làm ít nhất 1 lần trong đời dù ít hay nhiều. - Tiền mồ hôi nước mắt khi làm tự thiện bạn sẽ...
  2. chuabietgi

    [Cung TM] Cồn đâm part 2 : Vụ mùa Mai An Tiêm( 25 – 26 – 27/11 )

    Đọc kế hoạch chuyến đi mà thích làm sao, mò cua , bắt nghêu ba khía . . . cảm giác làm người miền tây chính cóng nè.
Back
Top