What's new

Search results

  1. huyen88vn

    Đến Đồng Cao để yêu quê mình hơn

    “Đời thật đẹp. Vì còn những chuyến đi.” [Vì đọc lan man linh tinh nhiều nhiều nên chẳng nhớ rõ câu nói là của ai, hay là cảm xúc của bản thân nữa nên tớ cứ để trong nháy nháy cho yên tâm.] Nếu tuổi trẻ mà cứ phải làm việc như điên 8h mỗi ngày, 6h sáng thức dậy, 23 giờ đi ngủ thì điều duy nhất...
Back
Top