What's new

Search results

  1. canary

    Ham chơi bỏ Việc vs. Ham việc bỏ Chơi

    Trở thành một volunteer thì sao nhỉ? Được làm một cái gì đó ý nghĩa cho cuộc sống, được đi nhiều đến những nơi "dân ghiền đi" hằng mong ước. Mặc dù là một volunteer bạn sẽ không có salary nhưng bạn sẽ nhận được những khoản "trợ cấp".
Back
Top