What's new

Search results

  1. Vit bau

    Lang thang Tây Tạng: Shangri La - Lhasa - Kailash 10/04-03/05/2010

    Tình hình là đã ở trên độ cao lâu lắm rồi do mơ với mộng “TIBET….Tibet ….tibet….” mà vẫn chưa thực hiện được...... không biết có ai giống mình hay không nên post lên đây mong muốn rủ rê thêm các bác bị hội chứng như em để cùng khám phá vùng đất “huyền bí” này. Thời gian từ: 09/04 - 03/05/2010...
Back
Top