What's new

Search results

  1. E

    Tìm bạn đồng hành đi Seoul tháng 11/2010

    Tìm bạn đồng hành đi Seoul tháng 27-31/10/2010 Mình đang có kế hoạch đi du lịch seoul vài ngày vào cuối tháng 10 (định đi đầu tháng 11, n thấy mọi người bảo cuối tháng 10 thì kịp trước khi lá rụng :D) (thấy mọi người bảo lúc đó là đẹp vì mùa thu lá vàng) không biết có ai cũng đi trong thời gian...
Back
Top