What's new

Search results

  1. H

    [Chia sẻ] đài loan - tản mạn

    Chuyến đi của mình vào ngày ( 01- 07/09/2015) xem dự báo thời tiết thì ngày nào cũng mưa... vì không đặt nặng phải đi hết chỗ này chỗ kia mà chỉ thông thả dạo chơi thôi nên cũng không buồn cái thời tiết lắm.. Vì mình thấy có khá ít bài chia sẽ về Đài Loan nên mình viết một vài chia sẽ, hy vọng...
Back
Top