What's new

Search results

  1. B

    [Đã chốt đoàn] Tìm bạn già đồng hành xuyên việt

    Có a chưa 50 đã tham gia hội hưu bạn ạ...hì..vui tý. Rất muốn tham gia với các bạn nhưng m lại ở Bắc chắc là ko ởn rồi. Đi 4b ko nói làm j đi 2b PKL cũng thấy ng đời lòi ra vài thứ ko hay còn 2 bánh tàu tàu thì thấy nhiều hơn. Đầu năm m cùng cu e đi Future cả vào ra gần 5000k thì càng cảm nhận...
  2. B

    [Đã chốt đoàn] Tìm bạn già đồng hành xuyên việt

    Bao tuổi đc coi là già bạn ơi (gọi là bạn vì tớ cũng già} đi = 2 bánh nhưng là 2 bánh loại nào? từ đầu năm tới giờ mình cũng 2 lần rồi nếu ok làm thêm phát nữa vì m có thời gian
Back
Top