What's new

Search results

  1. H

    [Tổng hợp] Thông tin du lịch Nhật Bản (phần 2)

    Trước hết xin chào và cám ơn nhà "phượt", nơi luôn xúi bẩy tôi phải tiêu tiền . Qua các thông tin thu lượm được tôi đã xin được multi Visa vào Nhật từ 10/2013-10/2016 xin chia sẻ cách thức như sau: 1. Vào trang của lãnh sự quán Nhật Bản down load đơn "VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN" và in...
Back
Top