What's new

Search results

  1. T

    [Tổng hợp] Đi bộ xuyên Việt

    Hi Cả nhà, Mình có 1 người bạn là người Hàn Quốc. Ông ấy cũng gần 50 tuổi rồi :) Ông ấy rất hứng thú với các chuyến đi xuyên Việt và mong muốn được tham gia vào một chương trinh và hành trình đi bộ xuyên Việt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Mình thấy có chường trình “HÀNH TRÌNH XANH XUYÊN VIỆT...
Back
Top