What's new

Search results

 1. H

  [Thông tin] MobiFone - Đổi điểm tích lũy, nhận quà liền tay

  Chương trình này thì điểm được tích lũy vào TK điểm của KH và dễ dàng chuyển thành những ưu đãi có giá trị.
 2. H

  [Thông tin] MobiFone - Đổi điểm tích lũy, nhận quà liền tay

  Các bạn muốn biết thêm chi tiết của chương trình có thể liên hệ tổng đài 9090 nhé.
 3. H

  [Thông tin] MobiFone - Đổi điểm tích lũy, nhận quà liền tay

  Các bác là hội viên kết nối dài lâu có các ưu đãi khác (tùy theo loại thẻ hội viên): Ưu tiên phục vụ miễn phí khi gọi tổng đài 18001090, quà tặng sinh nhật, có nhân viên chuyên trách hỗ trợ phục vụ tại nhà, Được tăng thêm thời gian thanh toán cước, hưởng các ưu đãi của chương trình Bông sen vàng.
 4. H

  [Thông tin] MobiFone - Đổi điểm tích lũy, nhận quà liền tay

  Bà con vào MobiFone Portal: Vào Hỗ trợ KH > Kết nối dài lâu chọn Đăng ký hội viên KNDL> Đăng nhập TK portal> Đăng ký. Thông tin đăng ký được cập nhật ngay để đăng ký làm hội viên nhé.
 5. H

  [Thông tin] MobiFone - Đổi điểm tích lũy, nhận quà liền tay

  Bà con muốn trở thành hội viên đồng của Mobifone thì phải có 1.000 điểm tương đương 1 triệu trong 1 chu kỳ (12 tháng ) thăng hạng nhé.
 6. H

  [Thông tin] MobiFone - Đổi điểm tích lũy, nhận quà liền tay

  Các bạn muốn trở thành hội viên titan của Mobifone thì phải có 8.000 điểm tương đương 8 triệu trong 1 chu kỳ (12 tháng ) thăng hạng nhé.
 7. H

  [Thông tin] MobiFone - Đổi điểm tích lũy, nhận quà liền tay

  Các bác muốn trở thành hội viên kim cương của Mobifone thì phải có 24.000 điểm tương đương 24 triệu trong 1 chu kỳ (12 tháng ) thăng hạng nhé.
 8. H

  [Thông tin] MobiFone ưu đãi nghỉ dưỡng hè cho Hội viên KNDL tại La Veranda Phú Quốc

  Chương trình này thì điểm được tích lũy vào TK điểm của KH và dễ dàng chuyển thành những ưu đãi có giá trị.
 9. H

  [Thông tin] MobiFone ưu đãi nghỉ dưỡng hè cho Hội viên KNDL tại La Veranda Phú Quốc

  Các bạn muốn biết thêm chi tiết của chương trình có thể liên hệ tổng đài 9090 nhé.
 10. H

  [Thông tin] MobiFone ưu đãi nghỉ dưỡng hè cho Hội viên KNDL tại La Veranda Phú Quốc

  Các bác là hội viên kết nối dài lâu có các ưu đãi khác (tùy theo loại thẻ hội viên): Ưu tiên phục vụ miễn phí khi gọi tổng đài 18001090, quà tặng sinh nhật, có nhân viên chuyên trách hỗ trợ phục vụ tại nhà, Được tăng thêm thời gian thanh toán cước, hưởng các ưu đãi của chương trình Bông sen vàng.
 11. H

  [Thông tin] MobiFone ưu đãi nghỉ dưỡng hè cho Hội viên KNDL tại La Veranda Phú Quốc

  Bà con vào MobiFone Portal: Vào Hỗ trợ KH > Kết nối dài lâu chọn Đăng ký hội viên KNDL> Đăng nhập TK portal> Đăng ký. Thông tin đăng ký được cập nhật ngay để đăng ký làm hội viên nhé.
 12. H

  [Thông tin] MobiFone ưu đãi nghỉ dưỡng hè cho Hội viên KNDL tại La Veranda Phú Quốc

  Bà con muốn trở thành hội viên đồng của Mobifone thì phải có 1.000 điểm tương đương 1 triệu trong 1 chu kỳ (12 tháng ) thăng hạng nhé.
 13. H

  [Thông tin] MobiFone ưu đãi nghỉ dưỡng hè cho Hội viên KNDL tại La Veranda Phú Quốc

  Các bạn muốn trở thành hội viên titan của Mobifone thì phải có 8.000 điểm tương đương 8 triệu trong 1 chu kỳ (12 tháng ) thăng hạng nhé.
 14. H

  [Thông tin] MobiFone ưu đãi nghỉ dưỡng hè cho Hội viên KNDL tại La Veranda Phú Quốc

  Các bác muốn trở thành hội viên kim cương của Mobifone thì phải có 24.000 điểm tương đương 24 triệu trong 1 chu kỳ (12 tháng ) thăng hạng nhé.
 15. H

  [Thông tin] ĐỔI ĐIỂM MOBIFONE NGAY - QUÀ XỊN VỀ TAY

  Chương trình này thì điểm được tích lũy vào TK điểm của KH và dễ dàng chuyển thành những ưu đãi có giá trị.
 16. H

  [Thông tin] ĐỔI ĐIỂM MOBIFONE NGAY - QUÀ XỊN VỀ TAY

  Các bạn muốn biết thêm chi tiết của chương trình có thể liên hệ tổng đài 9090 nhé.
 17. H

  [Thông tin] ĐỔI ĐIỂM MOBIFONE NGAY - QUÀ XỊN VỀ TAY

  Các bác là hội viên kết nối dài lâu có các ưu đãi khác (tùy theo loại thẻ hội viên): Ưu tiên phục vụ miễn phí khi gọi tổng đài 18001090, quà tặng sinh nhật, có nhân viên chuyên trách hỗ trợ phục vụ tại nhà, Được tăng thêm thời gian thanh toán cước, hưởng các ưu đãi của chương trình Bông sen vàng.
 18. H

  [Thông tin] ĐỔI ĐIỂM MOBIFONE NGAY - QUÀ XỊN VỀ TAY

  Bà con vào MobiFone Portal: Vào Hỗ trợ KH > Kết nối dài lâu chọn Đăng ký hội viên KNDL> Đăng nhập TK portal> Đăng ký. Thông tin đăng ký được cập nhật ngay để đăng ký làm hội viên nhé.
 19. H

  [Thông tin] ĐỔI ĐIỂM MOBIFONE NGAY - QUÀ XỊN VỀ TAY

  Bà con muốn trở thành hội viên đồng của Mobifone thì phải có 1.000 điểm tương đương 1 triệu trong 1 chu kỳ (12 tháng ) thăng hạng nhé.
 20. H

  [Thông tin] ĐỔI ĐIỂM MOBIFONE NGAY - QUÀ XỊN VỀ TAY

  Các bạn muốn trở thành hội viên titan của Mobifone thì phải có 8.000 điểm tương đương 8 triệu trong 1 chu kỳ (12 tháng ) thăng hạng nhé.
Back
Top