What's new

Search results

  1. Adachi

    Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2"

    Mình thì suy nghĩ đơn giản thế này:" nhật kí là những gì bạn ghi lại hằng ngày những việc bạn đã trải qua, hỉ nộ ái ố, cảm xúc của bản thân khi nhìn thấy nghe thấy hay bỗng dưng buồn". Thế thì nhật kí hành trình cũng như vậy thôi, HC đã ghi lại những gì mình thấy mình trải qua có kèm theo cảm...
  2. Adachi

    Hà Tĩnh mình thương

    Nick thành viên: Adachi Sdt: 0903592725 Email: [email protected] ...Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh... Kể từ mùa hè năm 2009, đã 2 năm rồi chưa về thăm quê. Mua vé về quê thăm bà tiện thể ra bắc làm một hành trình khám phá. Cái thú vui đi đây đi đó đã ngấm vào trong máu. Lại vác balô lên...
Back
Top