What's new

Search results

  1. U

    [Cung TM] Xuyên Việt bằng xe máy tháng 11/2015

    Đang muốn đi một chuyến Hà Nội - Tây Bắc. Các bạn lên lịch trình rồi báo lại mình với nhé. Đặt gạch 2 nữ + 1 xe máy :D
  2. U

    Xe máy: Đà Nẵng - Thánh địa La Vang - Thành cổ Quảng Trị - CK Lao Bảo

    Xe máy: Đà Nẵng - Thánh địa La Vang - Thành cổ Quảng Trị - CK Lao Bảo Mình là người Đà Nẵng. Cuối năm làm 1 chuyến bằng xe máy khoảng 4 ngày ( từ ngày 30/01/15 đến 02/02/15). _ Lịch trình: Xuất phát từ Đà Nẵng - Thánh địa La Vang - Đông Hà - lao Bảo. _...
Back
Top