What's new

Search results

  1. M

    Nhờ tư vấn vượt cửa Ba Lạt (nơi sông hồng đổ ra biển)

    Mình dự định đi 1 chuyến: HN - Nam định (vài nơi như cổ lễ,Nhà thờ đổ Nam Định...) - vượt cửa sông Ba Lạt (cửa sông hồng đổ ra biển) - Thái bình (vài nơi như Biển cồn vành, chùa keo ...) - Hà Nội. Nhờ ad tư vấn giúp cách vượt cửa sông Ba Lạt: bến đò (phà nào) gần biển nhất, thời gian đò chạy...
  2. M

    Nhờ tư vấn cung TP Nha trang-Bình Ba-Bình Hưng-Sân bay cam ranh vào 2 ngày 11,12/7

    Nhờ tư vấn cung TP Nha trang-Bình Ba-Bình Hưng-Sân bay cam ranh vào 2 ngày 11,12/7 Nhờ Admin và mọi người tư vấn cung: xuất phát từ TP Nha trang-Bình Ba-Bình Hưng- về Sân bay cam ranh. vào 2 ngày 11,12/7: - Nên đi như thế nào. - Nên thuê xe máy hay đi xe ôm (không đi ô tô). thank so much!
Back
Top