What's new

Search results

  1. T

    [ĐÃ GIẢI QUYẾT/TRẢ LỜI] Báo cáo bài spam, bị MOD ban nick vì tội spam - Khó hiểu?

    Mình vào diễn đàn thấy có bài spam quảng cáo, nhấn nút báo cáo vi phạm để mod biết xóa topic đó. Hôm sau vào thì lại thấy mình bị ban nick vì lý do: SPAM. Nick mình bị khóa hình như 1 tháng nay vào lại mình viết bài này để bày tỏ sự khó hiểu về quy tắc trên 4rum này. Hi vọng mod cho 1 lời giải...
Back
Top