What's new

Search results

  1. D

    [Xin Tư Vấn] Sài Gòn - Lagi 2 ngày 1 đêm.

    Lời đầu tiên xin cảm ơn anh chị đã dành chút thời gian vào topic này của em. Gần cuối năm, trường em cho nghỉ 1 tuần để thi, mỗi tội thi có 1 ngày rồi nghỉ 6 ngày. Máu đi bụi nổi lên, em quyết làm luôn 1 chuyến xa xa cho thỏa mãn. Dạo 1 vòng quanh google và diễn đàn. Cuối cùng em quyết định đi...
Back
Top