What's new

Search results

  1. L

    [Hỏi đáp] Phượt Pháp - Lux - Đức - Czech - Áo - Ý - Pháp 15 ngày

    Giữa tháng này team chúng tôi đang có dự định đi Châu Âu bằng thuê xe tự lái, cung Pháp - Lux - Đức - Czech - Áo - Ý - Pháp trong 15 ngày, xin các bác chỉ giáo một số vấn đề sau: - Thuê xe tự lái thế nào cho hợp lý và các kinh nghiệm cần lưu ý. - Với cung đường như thế thì có đủ thời gian...
Back
Top