What's new

Search results

  1. V

    Article: Senegal thân thiện

    You can view the page at https://www.phuot.vn/content/422-Senegal-thân-thiện
  2. V

    [Tổng hợp] Senegal thân thiện

    Bảo sang châu Phi ai cũng hơi lo. Người ta bảo bị ruồi vàng đốt thì phát sốt lên, ngủ li bì rồi toi. Sốt rét ác tính, vài giờ cũng toi liền. Mà có đến mấy loại sốt đâu chỉ có một. Nhiều bệnh khủng khác nữa chỉ châu Phi mới có. Đói khát, rồi đánh nhau vân vân và vân vân. Tất cả.. đoánh...
Back
Top