What's new

Search results

  1. P

    Chụp hình sản phẩm nhanh với điện thoại

    Mình xin hướng dẫn chụp hình sản phẩm nhanh với chiếc điện thoại. Các bước chuẩn bị : Lựa chọn nơi có ánh sáng tốt, như hình trên tôi chọn ánh sáng từ cửa sổ. Một tấm giấy khổ A0 trải xuống hình chữ C. Một miếng giấy trắng bạn có thể sử dụng mút trắng, tác dụng nhằm hắt sáng vào sản phẩm. Bạn...
Back
Top