What's new

Search results

  1. I

    Tìm bạn đồng hành sertar, tân đô kiều, trương gia giới, phượng hoàng cổ trấn tết âm

    Tìm bạn đồng hành sertar, tân đô kiều, trương gia giới, PHCT tết âm (đã tuyển xong) Nhóm mình đang có kế hoạch đi từ 10/2 đến 21/2/2016 với lịch trình: SERTAR (làng phật giáo lớn nhất thế giới), TÂN ĐÔ KIỀU, TRƯƠNG GIA GIỚI, PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN. Hiện nhóm có 8 người, trong đó có 4 người đi...
Back
Top