What's new

Search results

  1. cdkt5lt

    [Chia sẻ] Cực Đông 30/4/2012 - chuyến nghỉ dưỡng xa xỉ của đoàn SG

    Hôm đi thailand với anh là đã chốt đoàn rùi anh ạ! Bác không rủ em cũng đu balô của bác sang sing chơi 1 chuyến:L! chuyến đi cực đông này được ăn thịt ốp pô xe ngon tuyệt cú mèo, sống mà không được thưởng thức món này uống phí cuộc đời này =)) em xin bác cái lịch đi sihanoukvill mà bác chưa cho...
  2. cdkt5lt

    [Chia sẻ] Cực Đông 30/4/2012 - chuyến nghỉ dưỡng xa xỉ của đoàn SG

    Ủy thác cho nhóc sử dụng số tiền đó luôn. hihiiiiiiiiiiiiii
Back
Top