What's new

Search results

  1. chewingum

    Em muốn trek Lang Biang

    Bạn ơi, đỉnh này leo cũng đơn giản mà, vài tiếng là tới nơi thôi. Đợt trước mình vù xe máy tới tận chỗ không thể chạy tiếp được nữa mới vứt xe đó và leo.
  2. chewingum

    Ham chơi bỏ Việc vs. Ham việc bỏ Chơi

    Lúc trẻ bận rộn với cơm áo gạo tiền, ổn định công việc, con bồng con bế. Đến khi con cái lớn hơn cũng vẫn bận rộn cơm áo gạo tiền nhưng có thể thu xếp chút ít thời gian và tiền bạc để thi thoảng đi theo tiếng gọi của nhiều thứ. Không thể lựa chọn 1 trong 2 giống như anh con trai không thể lựa...
Back
Top