What's new

Search results

  1. qkhoaa3

    NCG Lầu 42: Phu Song Sung - trên chín tầng mây 9-12/11/2013

    Sau chuyến Tà Sùa hồi tháng 3, với những trải nghiệm tuyệt vời không thể nào quên , chỉ tiếc là không thấy mây đâu cả..!. Ngay lúc xuống chân núi anh em trong đoàn đã quyết là phải quay lại để được ngắm biển mây, ngắm lại Tà Sùa..mà điểm gần nhất để làm được điều đó chính là Phu Song Sung. (NT)...
  2. qkhoaa3

    Đang xây: Khu BTTN Kon Chư Rang.

    đề nghị bác Long 6 Lát lên lầu mới cho địa điểm này (c): Thác 50m: Thác 3 tầng :
Back
Top