What's new

Search results

  1. T

    6 NGÀY 5 ĐÊM - KILIMANJARO 5895 m - NÓC NHÀ CHÂU PHI

    6 NGÀY 5 ĐÊM - KILIMANJARO 5895 m - NÓC NHÀ CHÂU PHI #toibucpha Tích lũy kinh nghiệm leo núi bằng 3 lần đỉnh Phan Xi Băng va 1 lần ở Kota Kinabalu, mình quyết định thử thách bản thân ở ngọn núi Kilimanjaro. Ngày 30/10/2014 mình quyết định lên đường. Kilimanjaro là ngọn núi cao nhất Châu Phi...
Back
Top