What's new

Search results

  1. K

    Visa Pháp

    Re: Bị fail visa du lịch qua Pháp, có nên apply ngay visa Italia. Thanks bạn đã trả lời giúp mình. Nhưng mình ko biết vừa apply Pháp failed xong có nên apply lại không. Hơn thế lúc mình apply Pháp mình cũng không hề nhắc tới là đi thăm BF vậy mà vẫn bị failed. Ý mình là apply du lịch tự túc...
  2. K

    Visa Pháp

    Chào mọi người, Tình hình là e đen hơn dự kiến khi apply visa Pháp mà bị fail với ly do sợ ở lại. E nghĩ hồ sơ tất cả đều ổn chỉ có điều e chưa lập gia đình và sang đó du lịch với BF ở bển. E có 3 người quen đợt vừa rồi cũng apply và lấy được visa rất nhanh gọn nên e cũng tự tin là mình cũng vậy...
Back
Top