What's new

Search results

  1. M

    [Chia sẻ] Bình Ba vài cảm nhận

    Dạo này Bình Ba dường như là 1 cái tên rất hot, rất nhiều người đi, có người khen, có người thất vọng. Mình cũng bon chen đi thử và ghi lại vài hình ảnh cũng như cảm nhận riêng mình về hòn đảo này. Nhóm mình đi 7 người, trước khi đi cũng tham khảo các topic đi trước để lên kế hoạch, sáng cả nhóm...
Back
Top