What's new

Search results

  1. H

    Kinh nghiệm xin visa Hong Kong tự túc, không thư mời

    NGày 1/12 tới mình đi HK nhưng chưa có kinh nghiệm gì. Bạn có thể cho mình xin cái lịch trình của bạn ko?
Back
Top